Skrivet av: fpupplandsvasby | februari 23, 2013

Duktiga lärare premieras

Lärarna är den avgörande faktorn för resultaten i skolan och om vi ska kunna locka de bästa personerna till läraryrket måste läraryrket ha hög status. En del i detta är att det ska finnas tydliga karriärmöjligheter för lärarna. I dag är ofta enda möjligheten att göra karriär att lämna undervisningen helt och hållet, till exempel för att bli rektor.

Utbildningsminister Jan Björklund har i dag berättat om de två nya karriärtjänster som Folkpartiet har tagit initiativ till. I en unik satsning går staten in och skjuter till pengar för att höja lönerna för våra duktigaste lärare – fullt utbyggt handlar det om hela 880 miljoner kronor per år och cirka 10 000 tjänster, det vill säga ungefär var tionde lärare.

Regeringen har nu beslutat om de exakta reglerna för att betala ut statsbidrag till kommuner och fristående skolor för de två tjänsterna:

Förstelärare kan den lärare bli som har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Att vara förstelärare betyder i princip en löneökning med 5 000 kronor per månad.

Lektor kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.

Skolverket kommer att betala ut pengar från och med höstterminen 2013 och varje kommun kommer att få en pott utifrån andelen elever man har av det totala antalet i landet. Vi liberaler i varje kommun måste se till att det finns goda möjligheter för de bästa lärarna att göra karriär. I Folkpartiets Sverige ska det löna sig att vara en duktig lärare.

Annonser
Skrivet av: fpupplandsvasby | februari 22, 2013

Ryssen kommer inte!

Ny styrelse vald på årsmötet.

Ny styrelse vald på årsmötet.

Torsdagen den 21 februari höll Folkpartiet Liberalerna i Upplands Väsby sitt årsmöte med partisekreterare Nina Larsson som årsmötestalare. 22 folkpartister hade samlats i Bollstanäs församlingshem för att lyssna på Nina men främst för att välja en ny styrelse. Kommunalrådet Kristina Klempt talade under årsmötet om de utmaningar som väntar inför de stundande valen 2014 och visade hur Folkpartiet verkat under 2012. Med denna kväll var också Erik Wretling som kommer att vikariera som politisk sekreterare då Aliki Pavlidis går på mammaledighet den 1 april.
– Lägg ner försvaret! Ryssen kommer inte! Det var Folkpartiets nestor Klemens Klempt som tog chansen att framföra sin åsikt till Nina Larsson.
– Återinför värnplikten så att det ger ungdomarna lite ryggrad! var ett annat önskemål.
– Större tydlighet i skolfrågan!
– Förstatliga skolan! Nu!
Intresset var stort att ställa frågor till vår partisekreterare och hon lovade att föra med sig tankarna inåt i partiet. Vi var extra glada över att under året haft besök i Väsby av såväl en minister, en partiledare och en riksdagsledamot.
Ny styrelse för 2013 valdes och ordförande blev Pia Barklund, med ett förflutet som gruppledare, och hemmahörande på Sanda Gård. Denna mandatperiod är Pia ordinarie ledamot i Miljö- & Hälsoskyddsnämnden. Miljöfrågorna ligger henne extra varmt om hjärtat! Nyval var även Nina Lindvall, Torsåker, som flyttade till Väsby förra året från Umeå där hon jobbade som politisk sekreterare samtidigt som hon pluggade. Nina är ordinarie ledamot i Social- och äldrenämnden samt ersättare i Jämställdhetsberedningen.
Styrelsen konstituerades efter mötet och ser ut som följer:
Pia Barklund – Ordförande
Nils Eriksson – Vice ordförande samt kampanjledare
Ellinor Björnegren – Sekreterare
Torsten Hemph – Kassör
Lennart Jonsson – Vice kampanjledare
Eila Bromme
Bengt Karlsson
Nina Lindvall
Adjungerade:
Kristina Klempt – Gruppledare/kommunalråd
Aliki Pavlidis/Erik Wretling – Politisk sekreterare
Kevin Amphan – LUF

Skrivet av: fpupplandsvasby | januari 27, 2013

Harby skola – ett intressant kulturarv

Hembygdsföreningen har genom Klas Lundkvist ställt frågan om Väsby är en rivningskommun. Jag vill svara på detta: Väsby är en expansiv kommun som bygger mycket nytt just nu – men också vill spara det mest intressanta av det gamla som ett kulturarv.
Som folkpartist vill jag gärna slå ett slag för att vi bevarar Harby skola, därför att det ligger i ett intressant kulturstråk från Fresta kyrka – en av de äldsta byggnaderna i kommunen – till Sköldnora kungsgård (med det tidigare namnet Skällnora, där ny forskning visar att Heliga Birgitta måste ha varit född och uppvuxen under hennes första elva år) och till Fresta prästgård, där för länge sedan den kyrkoherde bodde som startade det som senare blev Riksantikvarieämbetet.
Harby skola ligger nära den väg som var viktig för vikingatidens storbonde Jarlabanke, som ägde en stor del av marken från Täby till Fresta. Jarlabankes minnessten finns på Fresta kyrkogård. Harby skola byggdes på 1800-talet som bygdeskola och fungerade som sådan fram till början av 1930-talet, då Bollstanäs skola byggdes och ersatte Harby skola. Men Harby skola fungerade sedan fram till 1965 som slöjdsal åt eleverna i Bollstanäs skola. Många elever som har slöjdat i Harby skola lever fortfarande även om flertalet är i dag är pensionärer.
Upplands Väsby kommun ska, som Hembygdsföreningen pläderar, inte riva alla gamla byggnader utan se till att särskilt intressanta byggnader bevaras som ett kulturarv. Landsantikvarien gjorde 1974 en genomgång av äldre byggnader i Upplands Väsby. Han fann då att Harby skola var en ”kulturhistoriskt värdefull” byggnad. Då ska det mycket till för att kommunen ska riva den. Min uppfattning är att Harby skola ska räddas och att detta bäst görs genom att den övertas av den ideella förening, Alternativ Kultur Blåbandsförening i Upplands Väsby, som vill renovera den och göra den till en allmän samlingslokal för bygden.

Bengt Karlsson
Ordförande Folkpartiet Liberalerna Upplands Väsby

Skrivet av: fpupplandsvasby | oktober 29, 2012

Sikta mot stjärnorna

Betyg bör ges från årskurs fyra. Föräldrarna har rätt till tydlig information och för eleverna blir skolarbetet mer på allvar när det ges betyg, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Nedflyttningen av betygen till årskurs sex sker under innevarande läsår och en nedflyttning i detta andra steg till årskurs fyra bör ske inom några år.

Det är ett av förslagen i folkpartiets nya skolprogram, ”Sikta mot stjärnorna”, som presenterades på måndagen.

– Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. De administrativa uppgifterna har vuxit för mycket. Lärare ska undervisa – inte vara byråkrater, säger Tina Acketoft, riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiets skolgrupp.

Bland övriga förslag märks;
– Den kommunala skolan återförstatligas.
– Examensprov på gymnasiet som rättas av utomstående censorer.
– Mindre byråkrati för lärarna.
– Mer undervisningstid för nyanlända elever.
– Resurser till skolor ska fördelas efter socioekonomiska kriterier.

Rapporten i sin helhet finns att läsa här:

http://www.folkpartiet.se/sikta-mot-stjarnorna

Kontakt:

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
070-206 99 09

Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
070-188 65 55

Skrivet av: fpupplandsvasby | oktober 24, 2012

EU-minister Birgitta Ohlsson på besök i Väsby

Birgitta guidas av elever

EU-ministern på besök i Väsby Nya Gymnasium

En färgstark minister på besök i Väsby – där färgstarka människor möts. Folkpartiet i Upplands Väsby hade bjudit in Birgitta Ohlsson för att besöka gymnasieskolan samt träffa invandrarkvinnor. Extra roligt var det att hon kunde komma just denna dag – FN-dagen. Det blev en intensiv förmiddag för vår EU-och demokratiminister.

Förmiddagen inleddes i Multihallen med tillsammans med alla elever. Tre elever hade gjort en film om mänskliga rättigheter – en film så stark att många i lokalen såg den med tårar i ögonen. Filmen tog upp vikten av att värna mänskliga rättigheter och människors lika värde.

EU-och demokratiminister Birgitta Ohlsson talade därefter om de utmaningar som finns kopplat till mänskliga rättigheter. Hon lyfte bland annat upp frågan om dödstraff, svält, miljöförstöring och det kvinnoförtryck som fortfarande råder i delar av världen. Hon påpekade att om man vill förändra världen måste man börja med sig själv. Det handlar om att visa mod och civilkurage oavsett om det gäller stora eller små frågor. Att vara aktiv i en förening eller ett elevråd är en del i att utveckla samhället. Utveckla samhället gör även personer med modet att stå upp för en mobbad klasskamrat. Alla typer av engagemang är av stor vikt.

Kommunalrådet Kristina Klempt (FP) tackade därefter Birgitta för sitt stora engagemang och lyfte fram henne som förebild för många unga kvinnor – småbarnsmamma, minister och engagerad medmänniska. Hon lyfte även det egna ansvaret som individ, att välja det goda och vara inkluderande apropå att rapporter visar att mobbningen ökat i Sveriges skolor igen. Ministern fick därefter som gåva tre Väsbyböcker. Historien om bygdemakten, barnboken Estrid & Ragnvald samt Väsby – där färgstarka människor möts. 

Två elever, Inez och Jonatan, förde därefter ett samtal med Birgitta Ohlsson och ställde frågor som samlats in av eleverna på skolan. Kloka och lite vassa frågor som sträckte sig från Birgittas syn på EU:s framtida utveckling till hur hennes känslor kring att vara delaktig i invigningen av Pride i Serbien.

Monir, Matilda och Hanna guidade ministern runt på skolan och visade de nytänkande och färgstarka lokalerna. En träff med elevrådet stod också på schemat. Där diskuterades frågor kring hur ett aktivt elevråd kan fungera med goda tips och idéer kring elevdemokrati. En fika tillsammans med kvinnliga representanter för två av invandrarföreningar i Upplands Väsby hanns också med innan besöket avslutades med lunch i matsalen.

Vi i Folkpartiet Upplands Väsby tackar ministern för sin passion och sitt engagemang! Birgitta, hoppas du orkar lysa länge till! Du ger kraft till oss andra!

 

Skrivet av: fpupplandsvasby | september 19, 2012

Är Framtiden Ljus eller Mörk?

Framtidstron var någonting som manade till debatt när folkpartister från de nordligaste Stockholmskommunerna samlades för att diskutera vad som ska vara med i Folkpartiets nya partiprogram. För liberaler är frågan av en speciell karaktär, då den liberala ideologin uppmanar att tro på en ljus framtid, där utveckling leder till att fler människor kan få ett bättre liv. Dock är det inte alltid lätt att hålla fanan högt, då de europeiska och amerikanska ekonomierna mer eller mindre rasar under våra fötter och samtidigt ser vi hur Kina och Indiens ekonomier reser sig i horisonten. Kan man behålla en tro på att framtiden ändå kommer att vara ljus?

Under kvällenBild framkom många olika svar på frågan, men till slut enades gruppen om att man ska möta framtiden positivt, men man ska ändå inte blunda för de utmaningar som världen står inför idag. Det finns mycket hopp, men även vissa orosmoln och det är viktigt att kunna vara optimistisk utan att vara världsfrånvänd.

På samma sätt ska vi folkpartister i Väsby uppmuntra i tron på utveckling i vår fina kommun, men inte vara rädda att se problemområden som fortfarande behöver mer uppmärksamhet. Det var så vi sammanfattade våra nya insikter när vi återvände hem efter en mycket inspirerande kväll.

Nina Lindvall
nyvald ledamot i Social- och Äldrenämnden (FP)

 

För att läsa mer om vad som diskuterades under kvällen, se http://folkpartibloggen.wordpress.com/.
För att delta i diskussionerna kring programarbetet, gå in på http://blogg.folkpartiet.se.

 

Skrivet av: fpupplandsvasby | september 16, 2012

Kortare yrkeskurser på gymnasiet

Mer än 10 000 ungdomar hoppar av gymnasiet varje år. Det är ett av skälen till Sveriges höga ungdomsarbetslöshet. En ung person som helt saknar utbildning har det allra svårast att komma in på arbetsmarknaden.

Vi har gjort flera viktiga reformer för att komma till rätta med detta. I den nya gymnasieskolan är högskolebehörighet frivilligt på yrkesprogrammen. Lärlingsutbildningar har införts. Men för vissa ungdomar är tre års studier för krävande. Vi måste hitta lösningar också för dem.

Regeringen föreslår därför i höstens budget att kortare yrkeskurser införs. Elever ska kunna läsa kortare kurser inom ramen för det som kallas yrkesintroduktion. Det kan till exempel handla om att man går 1,5 eller två år. Detta nya utbildningsalternativ är inte för alla, utan ska vara öppet för personer som inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program och för elever som har påbörjat nationella program men hoppat av.

I budgeten avsätts stimulansmedel till kommuner som vill jobba med detta och Skolverket får i uppdrag att utveckla yrkesintroduktion av varierande längd. Tanken är att de ungdomar som annars skulle ha lämnat gymnasieskolan tomhänta på detta sätt ska kunna få med sig ett bevis på att de genomfört ett antal kortare kurser.

Socialdemokraterna vill gå rakt motsatt väg. De vill återinföra kravet på att alla ungdomar ska läsa in högskolebehörighet. Det är ett luftslott. Eleverna detta gäller hoppar idag av gymnasiet och får ingen utbildning alls med sig ut i livet. De går rakt ut i arbetslöshet. Socialdemokraterna använder vackra ord om jämlikhet, men tar inget som helst ansvar för konsekvenserna.

Låt oss vara tydliga. Det är bättre att en ung människa går klart en kortare yrkesutbildning än att han eller hon hoppar av och går rakt ut i arbetslöshet.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund 

Skrivet av: fpupplandsvasby | juni 19, 2012

FP:s budgetanförande 18 juni 2012

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare!

Maria, Vassilis, Sofia och Carlos, fyra grekiska och spanska ungdomar funderar på att lämna sina familjer för en bättre framtid utomlands. De statsfinansiella problemen i Europa och inte minst turbulensen i Grekland fortsätter att kasta en skugga över konjunkturen. Oron som sprider sig till andra länder påverkar även oss är hemma. Detta gör att vi i Upplands Väsby måste prioritera och planera för en fortsatt ansvarfull ekonomisk politik. Folkpartiet är med och lägger fram den femte kommunbudgeten i rad från Allians för Väsby, med fokus på långsiktigt ansvarstagande för kommuninvånarnas skattemedel där god kvalitet och service prioriteras.

Barnen är vår framtid och som man sår får man skörda – det var mitt riktmärke under mina år som lärare. Det vi sådde här i Väsby 2007 i form av läsa-skriva-räkna-satsningen på lågstadiet börjar nu ge skörd i form av förbättrade skolresultat på de nationella proven i årskurserna 3 och 5. Förändringar tar tid. För att förbättra skolan måste vi vara uthålliga och enträget fortsatt ha kunskap i fokus. Vi får inte rusa åstad och lägga på en massa andra uppgifter på skolan utan det är det pedagogiska uppdraget som är viktigast.
 

Under Folkpartiets ledning har alliansen lagt om den nationella skolpolitiken. Förra året kom en ny skollag som innebär stora förändringar. Bland annat blir läroplanerna tydligare, lärarnas och rektorernas uppdrag förtydligas och betyg sätts redan från sjätte klass. Den nya betygsättningen hjälper Väsbys elever och lärare att tydligt kunna se vad som går bra och vad som kan bli bättre, och detta i tid – inte först till jul i klass 8. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra skola med likvärdig utbildning. Inget är viktigare än skolan för att alla ska ha goda chanser i livet. Detta uppnås med ett tydligare ledarskap, fokus på kunskapsmålen, god studiero och en trygg arbetsmiljö.                

Under månaden som gått hade många av oss förmånen att ta del av några av kulturens många uttryck; musiken, dansen, teatern. Den 14 maj på Strindbergskvällen fick vi verkligen ta del av den mångfald och glädje som finns hos Väsbys kulturutövare – måleri, körsång, dans, teater och diktdeklamation. En kväll som redan gett mersmak till framtida projekt.

Den 2 juni firade vi Väsby 60 år med sång, musik och dans i såväl Messingenhuset som kulturhuset. En dag vi kommer att minnas, inte bara för den fantastiska uppslutningen utan även för regnet, kylan och brandlarmet. För många väsbybor blev besöket i detta hus en positiv överraskning.

Den 6 juni, på vår vackra hembygdsgård, möttes många olika nationaliteter för att tillsammans fira Sveriges nationaldag. Här blev musiken det kitt som band människor samman. Oavsett kulturell bakgrund, etnicitet eller andra skiljande drag, kom människor samman och sjöng med. Plötsligt var vi EN publik som delade en och samma upplevelse!

Kulturlivet är direkt avgörande för såväl enskilda människors livskvalitet som för hela samhällets utveckling. För Folkpartiet är det därför viktigt att alla människor får möjlighet att engagera sig i ett brett kultur- och fritidsliv, ett rikt sådant är en viktig pusselbit i att skapa en attraktiv kommun. Att möjliggöra för att fler barn med funktionsnedsättning kan delta i föreningslivet är en självklarhet. Därför har kommunen i våras anställt en fritidssamordnare som bland annat ska samordna fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tjänsten är samfinansierad av KFN och SÄN.                     
Under 2012 har Kultur- och fritidsnämnden fått ökade kostnader utifrån ett övertagande av idrottslokaler och därigenom ökade kostnader av underhåll och städ samt ökade volymer i verksamheterna.

För att få en budget i balans behöver vi i nämnden göra rätt prioriteringar så att vi långsiktigt kan erbjuda bästa möjliga utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för våra väsbybor. Vi behöver därför till höstens verksamhetsplan och budget se över lokaler och verksamheter i syfte att minska sina kostnader. Kvalitet kommer att behöva prioriteras framför kvantitet.

De senaste två månaderna har varit lite omtumlande och mycket lärorika. Beslutet att den 29 mars säga upp överenskommelsen med Vega var lite som att öppna Pandoras ask. I den process som påbörjades då träffade jag under några veckor kulturföreningarna samt ungdomarna på Vega för att lyssna in mig. Det var många känslor som kom upp till ytan och jag hyser all respekt för dem som deltog i diskussionerna.

Jag har levt med denna fråga intensivt de senaste veckorna och tycker det är bra att debatten har pågått, vilket visar att folk bryr sig. Frågan om Vega och kulturhuset är som sagt inte avgjord, tvärtom pågår fortfarande diskussionerna inom nämnden, med verksamheten och med KVK.

Kultur- och fritidsnämnden valde redan den 24 april att inte säga upp hyreskontraktet på kulturhuset. Frågan är under utredning. Efter ikväll, när de övergripande förutsättningarna för Kultur- och fritidsnämnden beslutats, kan nämnden gå vidare till nästa steg, som sker under hösten.

Det är först då när en verksamhetsplan och budget för nämnden för 2013 är klar som det finns ett svar på hur verksamheten kommer att se ut nästa år. Jag har i beredningsarbetet träffat ungdomar på Vega, kundvalskontoret räknar på olika lösningar och jag känner mig lugn över att en lösning kommer att arbetas fram. Som jag tidigare nämnt är frågan om Vegas placering fortfarande öppen och vi har inte fattat några beslut om verksamhetens placering. Vi kommer att ta upp frågan framöver i Kultur- och Fritidsnämnden. Det vore fel av mig att stå här i fullmäktige och förespråka en specifik lösning innan alla alternativ utretts.

Jag vill ändå passa på att lyfta blicken och sikta framåt mot det planerade nya kulturhus som har stått på dagordningen de senaste 10 åren. Många är de väsbybor som har uttryckt stora förväntningar på detta under årens lopp. Det nya kulturhuset kommer att byggas i anslutning till Messingen för att skapa ett kulturellt centrum med närhet till pendeltrafik. Vi i Folkpartiet vill att det nya kulturhuset ska vara en gränsöverskridande knutpunkt och ett kulturellt nav i vår kommun.                     

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare,
Sverige har under lång tid haft en hög arbetslöshet oavsett konjunkturläge. Dörren till arbetsmarknaden är stängd för många unga. De kommer inte in – trots att de söker alla jobb de kan. Att få in en fot på arbetsmarknaden är avgörande för den fortsatta utvecklingen av en ung människas liv. För de ungdomar som hoppat av gymnasiet, har bristfälliga språkkunskaper eller av andra skäl har svårt att få sitt första jobb är detta givetvis extra viktigt. 

För att förebygga arbetslöshet bland unga i Väsby har, alliansen, på Folkpartiets initiativ, gett kommunen i uppdrag att utreda och lämna förslag på införandet av särskilda ungdomsavtal under 2013.

Ungdomarna ska vara väl rustade att möta de förändringar som kan uppstå inom familjen, på jobbet eller i samhället. Min förhoppning är att våra ungdomar väljer att stanna i Väsby eller återvända hit när de utbildat sig och bildat familj. Att de väljer ett tryggt Väsby med framtidstro, en plats där de kan leva och arbeta. Världen känns ibland bra liten och jag hoppas även innerligt att deras europeiska kamrater Maria, Vassilis, Sofia och Carlos snart går en ljusare framtid till mötes.

Avslutningsvis vill jag informera om att all barnkultur i Upplands Väsby kommun är avgiftsfri även detta år.

Därmed yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan med budget för 2013-2015.

Kristina Klempt
Kommunalråd (FP)
Ordförande kultur- och fritidsnämnd

Skrivet av: fpupplandsvasby | mars 29, 2012

Folkpartiet vill ge Väsbyungdomar jobb

I februari 2012 var 130 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa i Upplands Väsby varav 40 fick försörjningsstöd. Genom att införa särskilda ungdomsavtal vill Folkpartiet underlätta för Upplands Väsbys unga att komma in på arbetsmarknaden och få yrkeserfarenhet.
– Den största anledningen till att ungdomar inte får något jobb är att de aldrig haft något. Ungdomar som har svårt att konkurrera om jobben måste få chansen att lära sig ett yrke och känna sig behövda, det säger Folkpartiets kommunalråd Kristina Klempt.

Allians för Väsby har därför, på Folkpartiets initiativ, i det kommande budgetarbetet gett Upplands Väsby kommun i uppdrag att tillsammans med berörda parter utreda och lämna förslag på införandet av särskilda ungdomsavtal som ska kombinera arbete och utbildning för personer upp till 23 år under 2013.

Innebär det här att ni vill dumpa lönerna för ungdomar?
-Det handlar absolut inte om någon lönedumpning utan om att vi vill hitta nya konkreta sätt att hjälpa unga in på arbetsmarknaden vilket skapar trygghet, säger kommunalråd säger Kristina Klempt (FP). 

Vad innebär det rent konkret?
-Tanken är att ungdomsavtalen ska kombinera arbete på del av heltid med handledning och utbildning på arbetsplatsen och vara i högst ett år med möjlighet till förlängning. För de ungdomar som omfattas av ungdomsavtal ska lönen vara minst 75 procent av lägstalönerna i riksavtalen. Det måste också finnas en lokal uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter den perioden, när man har fått mer erfarenhet och kompetens i bagaget, är det givetvis önskvärt att de unga får fasta jobb med kollektivavtalsenliga löner som alla andra.  

Vad har ni gjort tidigare för att minska arbetslösheten bland ungdomar i Upplands Väsby?
-Vi har introducerat lärlingsutbildningar inom ramen för gymnasieskolan. Kommunens 3-veckorsprogram via WorkCenter samt möjlighet till feriejobb är även dessa viktiga delar i att på sikt ge unga bättre förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden. Men vi måste också skapa fler vägar till arbete för Väsbys unga. Införandet av ungdomsavtal tror vi är ytterligare ett sätt att hjälpa våra arbetslösa ungdomar till arbete. Ur hälsosynpunkt är det mycket bättre att ha ett jobb än att vara arbetslös, särskilt när man är ung vilket även forskning visar på.

Skrivet av: fpupplandsvasby | januari 25, 2012

Upplands Väsby – mitt hem på jorden

Jag har nu bott i Väsby i 40 år och trivs utmärkt i denna kommun som nu börjar kalla sig stad. Väsby är och blir verkligen den moderna småstaden – nära till allt: naturen, Stockholm och den stora världen (Arlanda).

Allting frid och fröjd? Icke! Väsby lider av ett stort problem – bullret! I luften genom flyget och på marken genom tåg samt biltrafiken. På E4 passerar dagligen 65 000 fordon!! Det är strid ström som alstrar en bullermatta som dygnet runt ligger som ett täcke över oss. Beräkningar från myndigheterna (Rufs) talar om 80 000 fordon år 2020! Forskning berättar att just denna malande bullermatta är så farlig för vår hälsa. Den främjar höjt bloddryck, hjärt-kärlsjukdomar mm.

Vad bör och kan göras? Motorvägen ligger där den ligger, så gör även Arlanda. Våra statliga verk är som stat i staten och där är ingen hjälp att vänta. Bara orden att det är dyrt och inga pengar finns! Vi måste hjälpa oss själva och jag har åtminstone en VISION. Vi bör arbeta för att överdäcka E4! Om vi kan intressera våra tre största byggbolag, NCC, Skanska och PEAB för denna idé, kan det börja hända något. De kunde ta var sin tredjedel på en sträcka 2 km och däcka över E4. Vid Häggvik kan man se hur det kan gå till. Om nu dessa bolag som motprestation kunde få byggrätt på den nyskapade ytan skulle detta ekonomiskt kunna gå ihop. Väsbyborna skulle få en ordentlig bullersänkning, kommunen skulle bli av med en skiljelinje och den centrala delen kunde växa samman med den östra. Centralorten skulle förtätas och den moderna småstaden ta ett ordentligt steg framåt.

Omöjliga fantasier? Inte för oss folkpartister. Man bör åtminstone pröva och försöka. Det kommer ta tid – javisst, men det gäller Väsbybornas hälsa nu och många decennier framåt!

Klemens Klempt (FP)

Skrivet av: fpupplandsvasby | januari 23, 2012

Nya folkbiblioteket äntligen invigt

Invigning bibliotek

Nytt bibliotek

Ett nytt folkbibliotek, barnbibliotek och pendlarbibliotek invigdes den 14/1 i Messingenhuset av Kristina Klempt, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Teater, musik, pyssel för barnen och underhållning samlade cirka 1000 besökare till invigningen. Biblioteken är den sista pusselbit som läggs i att fullborda Messingenhuset som öppnade i augusti förra året då Väsby Nya gymnasium, Peabskolan och Musikskolan flyttade in. När de tre biblioteken nu finns på plats blir huset en central plats där alla gärna träffas.

 – Väsby har fått ytterligare ett ställe att tanka, men i Messingen fyller man på energi, inspiration och kunskap istället för bilbränsle, säger Kristina Klempt, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden. – Det blir ett tankställe för våra själsliga behov där vi kan träffas i lokaler som höjer upplevelsen.

Dagen börjar av Folke Fjällström

Dagen börjar av Folke Fjällström

Konstverket ”Dagen börjar” av Folke Fjällström avtäcktes också under invigningen. En stor väggskulptur som i sameslöjdsteknik har med både boken och människorna och den kunskap och inspiration som skapas när dagen börjar i ett hus som Messingenhuset.

Biblioteket och de fyra böcker som kommer ut under året kommer i september att uppmärksammas på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg. Böckerna är en bok med gamla bilder från Väsby av Roland Storm, En nyskriven historiebok med Väsbyanknytning av Mats Lejdeby, En jubileumsbok där väsbybor nu och sedan tidigare berättar sina historier samt avslutningsvis en barnbok i vikingatida Väsby skriven av Emilie Eliasson Hovmöller och illustrerad av Jens Ahlbom. Samtliga kommer naturligtvis även att finnas i de nyöppnade biblioteken.

Skrivet av: fpupplandsvasby | juni 27, 2011

LUF och feminism

”När näsorna kliar då är sommaren här”
Min näsa har aldrig kliat så mycket i hela mitt liv. Men jag är inte bitter då jag nu kan slappna av för sommarlovet. Det är ett privilegium som barn och ungdom att kunna ha sommarlov, så när det väl är här så passar de flesta av oss i LUF att göra något med familjen som att t.ex. åka utomlands.

Innan alla åkt iväg för sommaren anordnade LUF Norrort en flygbladsutdelning vid Sollentuna station. Ämnet för dagen var feminism och fördomar som man kunde läsa om i häftet ”En liten bok om stereotyper” som delades ut. Häftet förklarar först att ens kön spelar roll i livet p.g.a. samhällets könsnormer. Det fortsätter beskriva de olika förväntningarna en man och kvinna har som t.ex. att en man ska vara en person som prioriterar karriären och inte visar känslor och att kvinnan ska vara den sköra hemmafrun. Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen kommer dessa fördomar finnas i bakhuvudet på oss och undermedvetet påverka våra omdömen. Därför finns det ett behov, enligt många, att genom politiska åtgärder ändra normen.

Det har varit en intern debatt om det var lämpligt att dela ut häftet, då de flesta av medlemmarna bara höll med en av de två politiska lösningarna som häftet presenterade.

  1. Bryt det offentliga monopolet – kvinnor tjänar i snitt 84 % av vad en man tjänar. Detta beror mycket p.g.a. att hälften av alla kvinnor i Sverige jobbar inom offentlig sektor där lönerna är lägre. Med privatiseringar kan vi släppa loss goda idéer, höja priser och öka friheten för både goda företagare och anställda.

Detta är något som de allra flesta inom LUF håller med om. De goda konsekvenserna av privatisering är något som är värmande för alla kapitalister.

  1. Individuell föräldraförsäkring – Det är ingen hemlighet att ekonomiska ojämlikheter kommer in i bilden samtidigt som ett barn. Kvinnor ska inte vara andra klassens arbetskraft samtidigt som män inte ska ses som b-föräldrar.

Det är här åsikterna skiljs åt inom LUF. De som är för individuell föräldraförsäkring menar att dagens ojämställda föräldraförsäkringssituation är konsekvenserna av hundratals år av könsnormer som människor inte kan rå för att följa i många fall. Vi kan även se idag att pensionerade kvinnor har en markant lägre pension än pensionerade män. Detta p.g.a. att kvinnor under årtionden stannade hemma med barnen och inte gjorde karriär som männen.

De som är emot argumenterar att det inte är statens jobb att detaljstyra föräldrars liv; att låta folk bestämma själva hur man delar föräldraförsäkringen kommer att göra att den anpassar sig till varje familj. De flesta menar också att försäkringen i första hand är till för barnet och att föräldrar kommer att göra det som är bäst för barnet. Detta är ett argument som även används av för-sidan då de anser att pappor oftast inte spenderar tillräckligt med tid hos barnet.

Vad man än tycker så håller alla med om det sista visdomsordet i häftet
”… det viktigaste är vad DU gör. Genom att inte låta dig reduceras till ett kön bidrar du till att bryta ned gamla normer som begränsar ditt och andras liv”

Kevin Amphan
Ordförande LUF Norrort

Skrivet av: fpupplandsvasby | juni 13, 2011

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Utsatta barn

Utsatta barn

Alldeles för många barn i Sverige lever i utsatta situationer. Orsakerna till detta kan handla om föräldrar som av olika orsaker har svårt att klara sitt föräldraskap, om utsatta miljöer och om att samhällets skyddsnät varit alldeles för grovmaskigt. 

Samhället har ett särskilt ansvar för de barn och ungdomar vars hem inte kan erbjuda det stöd och skydd de behöver. Erfarenheten visar dock att samhället inte lyckas tillräckligt väl med den uppgiften.  När ett barn omhändertas tar samhället över föräldrarnas ansvar för barnet och denne placeras i familjehem eller HVB (Hem för vård och boende). Gemensamt för alla dessa barn och unga är att de tillhör de allra mest utsatta och de har alla ett stort behov av stöd och hjälp. 

Många omhändertagna barn och ungdomar tappar tilltron till vuxenvärlden, där de känner att vuxna inte lyssnar och de upplever att de inte kommer till tals och inte tas på allvar.  Vi i Folkpartiet anser det viktigt att barnperspektivet stärks i svensk lagstiftning och har landsmötesbeslut på att Barnkonventionen bör införlivas i den svenska lagstiftningen.

Folkpartiet ställer högre krav på det stöd, den vård och den omsorg vi erbjuder barn som omhändertas av samhället. Det krävs tydligare kvalitetskrav för den som ska driva ett hem för vård av unga, HVB. Kvalitetskraven på undervisningen som bedrivs i HVB, och även annan institutionsvård, bör även ses över och skärpas.  Det behövs en studieplan för varje omhändertaget barn. Viktigt är att följa upp att barn och ungdomar får den skolundervisning de har rätt till. Lyckade skolresultat är den faktor som har störst betydelse för framgång senare i livet.

Det är vår gemensamma skyldighet att se till att dessa barn får alla de möjligheter och det stöd som de har rätt till. Vi kan inte påverka det som har varit. Men vi kan ta på oss ansvaret för att se till att deras framtid blir bättre.

Eila Bromme (FP) kommunalråd
Ellinor Björnegren (FP) ersättare Utbildningsnämnden
Lotta Blanck (FP) ledamot Social- och äldrenämnden
Karin Hemph (FP) ersättare Social- och äldrenämnden
Kristina Klempt (FP) vice ordf. Utbildningsnämnden

Skrivet av: fpupplandsvasby | mars 2, 2011

Ordförandebyte i FP Väsby

Söndagen den 13 februari samlades Folkpartiets kommunföreningar i Täby, Vallentuna, Österåker, Danderyd, Vaxholm och Upplands Väsby återigen på Best Western Täby Park Hotell för att ha sina respektive årsmöten. Att mötas på detta sätt vartannat år har blivit tradition. Värd var kommunföreningen i Täby, där Folkpartiet gjorde oerhört bra ifrån sig i kommunvalet. Man fick hela 28,9% av rösterna, vilket räckte till 18 mandat. Kommunalrådet Mats Hasselgren inledde eftermiddagen med att berätta om hur man arbetat för att nå denna framgång. Strategisk planering och bra fotfolk var tips att ta med sig hem. Gemensam årsmötestalare denna gång var partisekreterare Nina Larsson som efterträdde Erik Ullenhag då han efter valet blev integrationsminister. Kvällen avslutades med jazzbuffé.

Kristina Klempt lämnar efter tre år uppdraget som föreningsordförande.

– Mitt mål var att bygga upp kommunföreningen inför valet 2010 och se till att en yngre generation var redo. Så har nu skett och jag är mycket nöjd med det lag som vuxit fram. Nu har jag fått andra utmaningar i och med ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden. Ett stort tack till min vice Lennart för det stöd han har varit för mig under åren! Jag är helt övertygad om att vår nya ordförande kommer att ge föreningen nya impulser och få partiet att växa.

Den som antar utmaningen som ny ordförande för Folkpartiet Upplands Väsby 2011 är Lotta Blanck, socionom från Grimsta. Hon är ledamot i social- och äldrenämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

– Jag har varit aktiv i två år. Det kändes att det var tid att satsa på mig själv och då blev politik ett naturligt val. Det är så kul! Jag upplever att Folkpartiet är det enda parti som på allvar fokuserar på individen och för mig är det självklart att alla människor ska ha frihet att påverka sin vardag och att själva bestämma över sina liv. Samhället måste se oss alla, liten som stor, rik som fattig, stark som svag och som förtroendevald politiker vill jag skapa förutsättningar för detta.

Lennart Jonsson, ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, fortsätter som vice ordförande. De övriga i styrelsen omvaldes, och ordförande för LUF Norrort, Kevin Amphan, adjungerades till styrelsen.

Socialdemokraternas eget ”RUT” är ett märkligt förslag.

”Din förskola – se till att bygga nya förskolor i kollektivtrafiknära lägen för att minimera tidsspillet för barn och föräldrar”

Hur har ni tänkt med barnens hälsa? Utökade infartsparkeringar och förskolor hör inte ihop hälsomässigt. Att lägga båda två i närheten av tunnelbana och pendeltågstationer ger ingen bra miljö för barnen. Barnen behöver utrymme att leka och i största möjliga mån vara naturnära. Jag tror att ni får svårt att motivera detta för barnfamiljer.

”Din tvätt – lämna din smutsiga tvätt på stationen på morgonen och hämta din rena tvätt på vägen hem från jobbet.”

Tror ni verkligen att man släpar med sig tvätten till tunnelbanan/pendeltåget/bussen när man kanske har både dator och portfölj/väska med sig? Nä, det tror jag inte. Hur blir det för den som måste ha bilen till jobbet?

Man skall tydligen också kunna beställa mat för hämtning när man kommer tillbaka till sin station. Tror ni på fullaste allvar att, om man redan beställt sin mat även skall hämta den? Det finns så många företag där man kan beställa mat via nätet och få den HEMKÖRD.

Alla dessa förslag är bara ett sätt att visa att RUT är ett bra förslag.

Med RUT kan alla som vill utnyttja det. Med socialdemokraternas ”RUT” blir det bara vissa bostadsområden som vinner på förslaget. I SL:s befintliga lokaler skall tydligen privata aktörer etablera sig för att erbjuda dessa tjänster, dvs. det skall finnas ett visst underlag (tillräckligt många som vill utnyttja det för att det skall vara lönsamt). I områden där endast ett fåtal vill ha den här servicen kommer det inte att finnas, för lönsamheten uteblev. Med RUT kommer företaget hem och gör allt detta och får dessutom lönsamhet på det oavsett om det är en eller flera i ett visst område som vill utnyttja det.

Med RUT finns möjlighet till fönsterputsning, Ska vi ta med oss fönstret till pendeltåget?

Med sossarnas ”RUT” kommer alla utom Stockholm (ev. ett par städer till) att vara förlorare eftersom de inte har tunnelbana eller pendeltåg. Med Alliansens RUT är alla orter vinnare.

Har ni tänkt på att, om jag nu skall hinna med att lämna min tvätt måste jag åka tidigare, kanske innan dagis öppnat. Jag måste ju vara säker på att hinna. Socialdemokraternas förslag är till för att ge familjen mer tid tillsammans. Hur hänger detta ihop?

Låt oss behålla RUT-avdraget så kommer vi verkligen att få tid över för familjen. Då är allt detta redan gjort av någon som varit hemma på dagen när uppdragsgivaren varit på jobbet. Maten kan man dessutom beställa hem utan att man skall behöva känna sig stressad för att hinna hämta barnen, tvätten och maten. Det mesta som Socialdemokraterna föreslår finns redan i nuvarande RUT. Varför uppfinna hjulet en gång till?

Lennart Jonsson

Skrivet av: fpupplandsvasby | augusti 13, 2010

Snygg eller kaxig?

Jag var ner till Väsby centrum för att hämta lite valmaterial idag vid lunchtid. Jag gick förbi en butik som sålde saker till skolstarten. Bland annat sålde man kollegieblock med texten KAXIG respektive SNYGG på framsidan. Det ena var svart med vit text och det andra var rosa med vit text.  Ni kan ju gissa vilket block som hade vilken text. Nu kan man säga att det är jag som är fördomsfull och tänker så att det bara är flickor som köper rosa kollegieblock. Visst, men ligger det inte nära till hands att man på detta sätt förstärker vårt sätt att tänka och för våra barns skull behövs inte denna förstärkning. Jag var in i butiken och frågade om texten KAXIG fanns på nått rosa kollegieblock men det fanns det inte, då frågade jag om det fanns något svart kollegieblock med ordet SNYGG på. Det fanns det inte sa den snälla butikspersonalen med ett snett och trött leende. Våra blicka möttes i tyst samförstånd. Vi är många som är trötta på stereotyper och vi måste bli medvetna om detta. Genuspedagoger kan hjälpa oss att få upp ögonen på oss själva och barnen. Fram för kaxiga och snygga individer.

Bengt Karlsson

Skrivet av: fpupplandsvasby | augusti 11, 2010

Var är alla aktivister?

Beträffande misskötsel av minkar så tycker jag att det är bra att debatten förs och att de som föder upp djuren granskas. Vad som stör mig mycket i debatten om djuren, det kan gälla kor, grisar, minkar eller vilken typ av djur som helst, är att det debatteras alltid om djurens välmående. Det stora bekymret som jag ser det är att det är aldrig någon som skriker om den utslagna, bostadslösa ev. missbrukande personens rätt till välmående i form av bostad, mat för dagen, rätten att kunna tvätta sig eller tvätta sina kläder. VAR är ni alla aktivister som står på deras sida? Det måste finnas fler än jag som tycker detta.

Lennart Jonsson

Skrivet av: fpupplandsvasby | juli 28, 2010

”Finn fem fel!”

Som varandes en medelålders vit man, gift, två barn, boende i villa i förort, med arbete, kan det vara svårt det här med diskriminering. Men jag tycker att Nyamko Sabunis replik i DN på artikeln ”Är vi beredda att älska juden och muslimen?” förtydligar problemställningen. Jag håller med henne fullständigt. Läs den!

Bengt Karlsson

Skrivet av: fpupplandsvasby | juni 15, 2010

Att vara liberal är att vara kluven

Att vara liberal är att vara kluven. Att ständigt föra argument åt två håll, vare sig nu debatten utkämpas inom en själv eller på offentlig plats. Att vara liberal är att mot en sorts människor försvara det som man nästa dag måste angripa hos en annan. Det kan inte gärna vara lätt för någon att vara en ärlig liberal. Det kostar på att i snart sagt varje kulturell och social fråga bilda front åt två håll – och dessutom se till att de båda frontlinjerna sluter sig till en hållbar helhet.” – Gunnar Helén, partiledare FP 1969-1975

Skrivet av: fpupplandsvasby | juni 15, 2010

Låt den enskilda människan få inflytande!

Så här cirka 100 dagar före valet känns det än mer hur viktigt det är med en framgång för Folkpartiet både lokalt och på riksnivå. Diskussionen i massmedia försöker polarisera åsikterna med de två stora partiernas frågor. Skillnaden mellan Folkpartiet och dessa är att Folkpartiet inte för en grupps talan utan varje individs talan. Socialdemokratin försöker pressa på med LO och andra fackliga påtryckningsgrupper och Moderaterna tar avstamp i Svenskt näringsliv och stora företags önskemål. Båda dessa partier för fram åsikten att det finns ett färdigt idealsamhälle att nå fram till. Att det finns ett slutmål. Vi liberaler menar att varje beslut eller förändring måste komma från individerna, inte grupper. Vi har inte heller något färdigt samhälle att presentera utan menar att ett samhälle aldrig blir färdigbyggt. Så om inte olika påtryckningsgrupper och särintressen skall få för stort inflytande över politiken både lokalt och central, behövs Folkpartiet för att se igenom kollektiven och se människan.

Jag är mycket hoppfull lokalt i Väsby, då vi representeras av fantastiskt starka och tydliga kvinnor. Kvinnor i alla åldrar som förstår att jämlikhet skapas mellan individer. Hur man förhåller sig mot varandra. Inte genom kvoteringar eller lagförslag. Sånt kan hjälpa till, men det som avgör denna fråga är förhållningssättet. Låt därför oss i Folkpartiet ta fanan och diskutera genusfrågor i barnomsorg, skola och alla andra sammanhang. Vi är unika i denna fråga. Det unika med Folkpartiet är också att vi är socialliberala, vilket medför att vi vill göra verklighet av de socialliberala idéerna om frihet, tolerans och lika möjligheter för alla.

Lokalt har vi genomfört saker som ökad valfriheten och inflytandet för alla i Upplands Väsby kommun. Vi har också medverkat till att kommunalskatten sänkts, men också sett till att vi inte sänkt för mycket. Invånarna har fått mer att säga till om angående sina egna pengar. Vem vet bäst vad man skall göra med sina egna pengar? Vi måste bli fler i Upplands Väsby för att kommunen skall kunna utvecklas och att vi får råd att sköta vår natur och vårt kulturella arv. Skola och utbildningsresurser måste ökas och det kan bara ske med ett utökat invånarantal. Men låt oss lyssna på många innan vi bestämmer var vi skall bygga. Låt många få göra sin stämma hörd. Desto bättre underlag för besluten.

Jag är optimistisk inför valet. Jag upplever att människor är inriktade i sitt val på idéburna partier. Folkpartiet liberalerna är ett idéparti. Vi ser inte som vår uppgift att företräda vissa grupper eller intressen. I stället står vi upp för medborgaren i kontrast till dem som i första hand ser sig som representanter för en viss samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning om hur livet ska levas.  Låt oss kämpa för att den enskilda människan får inflytande!

Bengt Karlsson

Older Posts »

Kategorier