Skrivet av: fpupplandsvasby | juni 13, 2011

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Utsatta barn

Utsatta barn

Alldeles för många barn i Sverige lever i utsatta situationer. Orsakerna till detta kan handla om föräldrar som av olika orsaker har svårt att klara sitt föräldraskap, om utsatta miljöer och om att samhällets skyddsnät varit alldeles för grovmaskigt. 

Samhället har ett särskilt ansvar för de barn och ungdomar vars hem inte kan erbjuda det stöd och skydd de behöver. Erfarenheten visar dock att samhället inte lyckas tillräckligt väl med den uppgiften.  När ett barn omhändertas tar samhället över föräldrarnas ansvar för barnet och denne placeras i familjehem eller HVB (Hem för vård och boende). Gemensamt för alla dessa barn och unga är att de tillhör de allra mest utsatta och de har alla ett stort behov av stöd och hjälp. 

Många omhändertagna barn och ungdomar tappar tilltron till vuxenvärlden, där de känner att vuxna inte lyssnar och de upplever att de inte kommer till tals och inte tas på allvar.  Vi i Folkpartiet anser det viktigt att barnperspektivet stärks i svensk lagstiftning och har landsmötesbeslut på att Barnkonventionen bör införlivas i den svenska lagstiftningen.

Folkpartiet ställer högre krav på det stöd, den vård och den omsorg vi erbjuder barn som omhändertas av samhället. Det krävs tydligare kvalitetskrav för den som ska driva ett hem för vård av unga, HVB. Kvalitetskraven på undervisningen som bedrivs i HVB, och även annan institutionsvård, bör även ses över och skärpas.  Det behövs en studieplan för varje omhändertaget barn. Viktigt är att följa upp att barn och ungdomar får den skolundervisning de har rätt till. Lyckade skolresultat är den faktor som har störst betydelse för framgång senare i livet.

Det är vår gemensamma skyldighet att se till att dessa barn får alla de möjligheter och det stöd som de har rätt till. Vi kan inte påverka det som har varit. Men vi kan ta på oss ansvaret för att se till att deras framtid blir bättre.

Eila Bromme (FP) kommunalråd
Ellinor Björnegren (FP) ersättare Utbildningsnämnden
Lotta Blanck (FP) ledamot Social- och äldrenämnden
Karin Hemph (FP) ersättare Social- och äldrenämnden
Kristina Klempt (FP) vice ordf. Utbildningsnämnden

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: